Director
Faculty
Staff
Postdoctor Fellow
PhD Students
Master Students
Visiting Students
Past Visitors
2011 Postdoctor 苏统华(Tong-Hua Su)
2011 Postdoctor 陈景年(Jing-Nian Chen)
2013 Postdoctor Adrien Delaye
2013 Visiting Student 冯博远(Bo-Yuan Feng)
2013 Visiting Student 张 倩(Qian Zhang)
2013 Visiting Student 唐睢睢(Suisui Tang)
2013 Visiting Student 刘居锋(Ju-Feng Liu)
2015 Visiting Student 喻 庚(Geng Yu)
2015 Visiting Student 刘排排(Pai-Pai Liu)
2016 Visiting Student 陈 凯(Kai Chen)
2016 Visiting Student 吴 慧(Hui Wu)
2016 Visiting Student 张 正(Zheng Zhang)
2016 Visiting Student 潘 军(Jun Pan)
2017 Visiting Student 顾礼书(Li-Shu Gu)
2017 Visiting Student 李振毛(Zhen-Mao Li)
2018 Posterdoctor 王 础 (Chu Wang)
2019 Visiting Student Hojaahmad
2019 Visiting Student 陈建辉(Jian-Hui Chen)
2019 Visiting Student Khuong Vu
2020 Posterdoctor 王晓冰(Xiao-Bing Wang)
2021 Visiting Student 闫 石(Shi Yan)
2021 Visiting Student 鲁 熹(Xi Lu)
2022 Visiting Student 张佳琪(Jia-Qi Zhang)
2022 Visiting Student 唐佳满(Jia-Man Tang)
2022 Visiting Student 万江鹏(Jiang-Peng Wan)
2022 Visiting Student 徐 震(Zhen Xu)
2022 Visiting Student 李 卿(Qing Li)
2023 Visiting Student 郝一涵(Yi-Han Hao)
2023 Visiting Student 何 平(Ping He)
2023 Visiting Student 丁龙飞(Long-Fei Ding)
Past Students
2009 PhD 周祥东(Xiang-Dong Zhou)
2009 PhD 高天孚(Tian-Fu Gao)
2009 PhD 靳小波(Xiao-Bo Jin)
2010 PhD 殷 飞(Fei Yin)
2010 PhD 潘屹峰(Yi-Feng Pan)
2010 PhD 马龙龙(Long-Long Ma)
2011 PhD 刘晓华(Xiao-Hua Liu)
2011 PhD 张燕明(Yan-Ming Zhang)
2011 PhD 仲国强(Guoqiang Zhong)
2011 PhD 徐 博(Bo Xu)
2012 PhD 王秋锋(Qiu-Feng Wang)
2012 PhD 王 恒(Heng Wang)
2012 PhD 王大寒(Da-Han Wang)
2013 PhD 陆 安(An Lu)
2013 PhD 许 亮(Liang Xu)
2013 PhD 杨沛沛(Peipei Yang)
2013 PhD 张 恒(Heng Zhang)
2013 PhD 张煦尧(Xu-Yao Zhang)
2014 PhD 白 博(Bo Bai)
2014 PhD 陈雪云(Xue-Yun Chen)
2015 PhD 刘颖璐(Yinglu Liu)
2015 PhD 周明可(Ming-Ke Zhou)
2016 PhD 王冬冬(Dong-Dong Wang)
2016 PhD 陈 凯(Kai Chen)
2016 PhD 谢国森(Guo-Sen Xie)
2017 PhD 吴一超(Yi-Chao Wu)
2008 Master 于金伦(Jin-Lun Yu)
2009 Master 尹田田(Tian-Tian Yin)
2010 Master 汪明波(Ming-Bo Wang)
2014 Master 靳潇杰(Xiao-Jie Jin)
2014 Master 刘晓龙(Xiao-Long Liu)
2015 Master 刘旭东(Xu-Dong Liu)
2016 Master 张 斌(Bin Zhang)
2016 Master 贺 欣(Xin He)
2017 Master 谭必仁(Bi-Ren Tan)
2017 Master 邱 泉(Quan Qu)
2018 Master 幸子健(Zi-Jian Xing)
2019 PhD 何文浩(Wen-Hao He)
2019 PhD 钟 钊(Zhao Zhong)
2019 Master 庞宏伟(Hong-Wei Pang)
Past Students
2020 PhD 许庭兵(Ting-Bing Xu)
2020 PhD 沈媛媛(Yuan-Yuan Shen)
2020 Master 张颐康(Yi-Kang Zhang)
2020 Master 杨学行(Xu-Hang Yang)
2020 Master 谢龙飞(Long-Fei Xie)
2020 PhD 王 聪(Cong Wang)
2020 PhD 杨红明(Hong-Ming Yang)
2020 PhD 叶君宇(Jun-Yu Ye)
2020 Master 许铭潮(Ming-Chao Xu)
2021 PhD 王铁强(Tie-Qiang Wang)
2021 PhD 陈 卓(Zhuo Chen)
2021 PhD 李晓辉(Xiao-Hui Li)
2021 PhD 冯 伟(Wei Feng)
2021 PhD 吴金文(Jin-Wen Wu)
2021 Master 高立崑(Li-Kun Gao)
2021 Master 谭昊儒(Hao-Ru Tan)
2021 Master 尉德利(De-Li Yu)
2021 Master 谢国旺(Guo-Wang Xie)
2021 Master 汪振兴(Zhen-Xing Wang)
2021 Master 云小龙(Xiao-Long Yun)
2022 PhD 王瑞琪(Rui-Qi Wang)
2022 PhD 赵元兴(Yuan-Xing Zhao)
2022 PhD 徐 玥(Yue Xu)
2022 Master 熊永誉(Yong-Yu Xiong)
2022 Master 杨宇婷(Yu-Ting Yang)
2022 Master 刘恒业(Heng-Ye Liu)
2022 Master 刘 莹(Ying Liu)
2023 PhD 赵梦彪(Meng-Biao Zhao)
2023 PhD 朱 飞(Fei Zhu)
2023 Master 李修川(Xiu-Chuan Li)
2023 Master 张峻博(Jun-Bo Zhang)
2023 Master 于明明(Ming-Ming Yu)
2023 Master 刘靖宇(Jing-Yu Liu)
2023 Master 戴鹤森(He-Sen Dai)
2023 Master 唐军(Jun Tang)