Today is

                                                                                                                              Homepage

 

Shared Software

Links

Address:

East Road

Zhong Guan Cun

Haidian

Beijing

Code100190
Tel
010-82544588
Fax
010-82544594

Chengqing Zong 

Jun Zhao

Professor

Professor

Tel:+86 010-82544588

010-82544689

Email: cqzong@nlpr.ia.ac.cn

Email: jzhao@nlpr.ia.ac.cn

 

Yu Zhou

Kang Liu

Associate Professor

Assistant Research Fellow

Tel:+86 010-82544648

010-82544595

Email: yzhou@nlpr.ia.ac.cn

Email: kliu@nlpr.ia.ac.cn 

 

 

Jiajun Zhang

Wang

Assistant Research Fellow

Research Fellow

Tel:+86 010-82544588

010-82544588

Email:jjzhang@nlpr.ia.ac.cn

Email: kunwang@nlpr.ia.ac.cn

 

 

 

Zheng Lu

 

Research assistant

 

Tel:+86 010-82544588

Email: zlu@nlpr.ia.ac.cn

 

 

 

 

 

 

 

horizontal rule

If you have any suggestion, please contact  zlu@nlpr.ia.ac.cn