Journal Papers
 
 1. Jinjun Wang, Engsiong Chng, Changsheng Xu, Hanqing Lu, Qi Tian: Generation of Personalized Music Sports Video Using Multimodal Cues. IEEE Transactions on Multimedia 9(3): 576-588 (2007).
 2. Guangyu Zhu, Qingming Huang, Changsheng Xu, Liyuan Xing, Wen Gao, Hongxun Yao: Human Behavior Analysis for Highlight Ranking in Broadcast Racket Sports Video. IEEE Transactions on Multimedia 9(6): 1167-1182 (2007).
 3. Changsheng Xu, Namunu Chinthaka Maddage, Xi Shao, Qi Tian: Content-adaptive digital music watermarking based on music structure analysis. TOMCCAP 3(1): (2007).
 
Conference Proceeding Papers
 
 1. Yifan Zhang, Xiaoyu Zhang, Changsheng Xu, Hanqing Lu: Personalized retrieval of sports video. Multimedia Information Retrieval 2007: 313-322 .
 2. Jinqiao Wang, Qingshan Liu, Lingyu Duan, Hanqing Lu, Changsheng Xu: Automatic TV Logo Detection, Tracking and Removal in Broadcast Video. MMM (2) 2007: 63-72 .
 3. Yifan Zhang, Changsheng Xu, Yong Rui, Jinqiao Wang, Hanqing Lu: Semantic Event Extraction from Basketball Games using Multi-Modal Analysis. ICME 2007: 2190-2193 .
 4. Guangyi Miao, Guangyu Zhu, Shuqiang Jiang, Qingming Huang, Changsheng Xu, Wen Gao: A Real-Time Score Detection and Recognition Approach for Broadcast Basketball Video. ICME 2007: 1691-1694 .
 5. Changsheng Xu, Qi Tian: Semantic Analysis and Personalization for Mobile Media Applications. ICME 2007: 1047-1050 .
 6. Guangyi Miao, Guangyu Zhu, Shuqiang Jiang, Qingming Huang, Changsheng Xu, Wen Gao: The Demo: A Real-Time Score Detection and Recognition Approach in Broadcast Basketball Sports Video. ICME 2007: 1 .
 7. Wei Xiong, S. H. Ong, Joo-Hwee Lim, Qi Tian, Changsheng Xu, Ning Zhang, Kelvin Weng Chiong Foong: Outlier Detection from Pooled Data for Image Retrieval System Evaluation. ICASSP (1) 2007: 977-980 .
 8. Guangyu Zhu, Qingming Huang, Changsheng Xu, Yong Rui, Shuqiang Jiang, Wen Gao, Hongxun Yao: Trajectory based event tactics analysis in broadcast sports video. ACM Multimedia 2007: 58-67 .
 9. Huiying Liu, Shuqiang Jiang, Qingming Huang, Changsheng Xu, Wen Gao: Region-based visual attention analysis with its application in image browsing on small displays. ACM Multimedia 2007: 305-308 .